La Kunnskaps- og Næringsparken Senja være ditt naturlige møtested i Midt-Troms

Barnemuseet i Midt-Troms

På Barnemuseet vil barn og unge kunne danne seg et positivt bilde av sin egen så vel som andre kulturer.