La Kunnskaps- og Næringsparken Senja være ditt naturlige møtested i Midt-Troms

Studiesenteret Midt-Troms AS

SSMT har primært som formål å drive utdanning i Midt-Troms regionen i samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner i Troms og Nord-Norge.