La Kunnskaps- og Næringsparken Senja være ditt naturlige møtested i Midt-Troms

Om oss

Kunnskaps- og Næringsparken Senja er regionens største arena for samhandling, vekst og verdiskaping.

Bygget samlokaliserer utdanningsaktører, forsknings- og utviklingsmiljøer, næringsaktører og annen kunnskapsintensiv virksomhet, miljøer med sterke synergier i hverandre.

Sjømatnæringen er en meget sentral aktør, men bygget rommer også virksomheter innen, bank, reiseliv, ulike offentlige tjenester og private tjenester.

De første aktørene flyttet inn i Kunnskapsparken sommeren 2013 og Næringsparken ble tatt i bruk i 2018. Bygget er sentralt lokalisert ved trafikknutepunktet for båt (Hurtigrute/hurtigbåt) og buss på Finnsnes og omfatter i dag ca. 24 ulike virksomheter.

KUNNSKAPS- OG NÆRINGSPARKEN SENJA

Adresser:
Kunnskapsparken Senja
Bernhard Lunds vei 4, 9300 Finnsnes

Næringsparken Senja
Ringveien 49, 9300 Finnsnes

KONTAKT OSS

Lene Jørgensen
E-post: lj@ssmt.no
Telefon: 926 94 885