La Kunnskaps- og Næringsparken Senja være ditt naturlige møtested i Midt-Troms

Dette er en artikkel som alltid ligger øverst på siden

Hvis man vil skrive noe om noe nytt eller noe som skal skje kan man skrive en artikkel her.

dhudaisah dsa hdisah d iuasdhisuad hia