La Kunnskaps- og Næringsparken Senja være ditt naturlige møtested i Midt-Troms

Blått Kompetansesenter Nord

BKSNord er en moderne og fleksibel leverandør av oppdatert kompetanse til sjømatnæringen. Vi er en sertifisert maritim opplæringstilbyder og tilbyr nett- og samlingsbaserte opplæringsløsninger til både kystskipper D5, D6, SRC og ROC.

Newton Senja

Newton Senja er en felles læringsarena for alle barn og unge i Midt- Troms. Her tilbyr vi praktisk undervisning i matematikk, naturfag og teknologi. Vi har også et fritidstilbud med Skaperverksted etter skoletid torsdager. Vårt mål er at de som besøker Newton, skal ha stort læringsutbytte og gode læringsopplevelser. Realfag er viktig og gøy!  

Studiesenteret Midt-Troms AS

SSMT har primært som formål å drive utdanning i Midt-Troms regionen i samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner i Troms og Nord-Norge.